Du har ikke flash!
 

NYT PRODUKT? NY KOMMUNIKATION?
GI’ DIT PROJEKT ET LØFT

Ring til Gitte Buje på 30482665 og hør mere om Marketwise Kurser/Workshops, der gi’r dine projekter et professionelt løft.

BESTIL JUNGL-e-NEWS

Hvad sker der I junglen? Bestil et update til din mailbox >

 

Co-creation øger træfsikkerheden i dit projekt

Co-creation er en metode, som du med fordel kan anvende til at optimere dine innovationsprojekter. Det går ud på, at du – i dit projekt – løbende inddrager repræsentanter for brugere af de produkter/ydelser, I arbejder med.

Med Co-creation metoden får I ikke bare testet jeres egne ideer og hypoteser – I inddrager brugerne og deres input aktivt i udviklingsprocessen. På den måde kommer i mange spadestik dybere i forhold til at matche reelle brugerbehov – og øger dermed træfsikkerheden i jeres projekt.

Form
2 dages kursus, hvor I som projektteam lærer at inddrage (for)brugere aktivt i jeres Innovationsprojekter. Kurset vil bestå af et mix af terori og praktiske øvelser.

Dag 1
– Introduktion til “Co-creation” metoder og værktøjer
– Konkretisering af projekt til Co-Creation proces
– Udarbejde bruger-materiale til Co-Creation workshop

Dag 2
- Co-creation workshop med (for)brugere
- Vidensopsamling – hvad lærte vi af (for)brugerne?
- Aktivering af co-creation input – hvordan bruger vi inputtet i projektet

Kursets mål
* At give nyt input, nye vinkler, ny energi til projektet
* At øge effekten/træfsikkerheden ved at gøre (for)brugere til aktive medspillere i projektet.
* At skabe en fælles forståelsesramme, som alle projektdeltagere – på tværs af fagbaggrund – kan indgå i

Pris pr. deltager 4.900 kr. ekskl. moms for 2 workshop-dage ved min. 8 – max. 20 deltagere. Prisen er inklusiv et møde før og efter kurset, kursusmaterialer samt rekruttering af relevante co-creators. Kurset afholdes typisk i jeres virksomhed, hvorfor evt. omkostninger til lokaler, forplejning, overnatning er eksklusiv.

Send en mail eller ring på 30482665 og aftal nærmere.

Kurset kan med fordel kombineres med et Klippekort til efterfølgende projekt-sparring .